04.03.2021 15:19
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ogłoszenie
Ważne informacje

UWAGA RODZICE

Informujemy, że otwarcie przedszkola nastąpi od 19.05.2020r.( wtorek)

 

Wznowienie działalności przedszkola wymagać będzie odpowiedzialności i dyscypliny ze strony rodziców oraz wszystkich pracowników przedszkola. Wszelkie wdrożenie działań mających na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka, dlatego Państwa decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie, ze świadomością ryzyka i zagrożenia oraz koniecznością przestrzegania przyjętych w przedszkolu zasad i procedur.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

W początkowym okresie funkcjonowania przedszkole będzie otwarte w godzinach 6:45- 15:30.

 1. Przyprowadzone dziecko musi być zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Ze względu na sytuację epidemiczną, wydane rozporządzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaje ograniczona liczba dzieci w przedszkolu.
 3. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają  dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu nad dzieckiem.
 4. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola może wyłącznie osoba zdrowa.
 5. Zaleca się nieangażowanie do odbioru dziecka osób powyżej 60-tego roku życia.
 6. Obowiązkiem każdego rodzica/opiekuna prawnego jest przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania( w zgięty łokieć).
 7. Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 8. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, w drodze do i z przedszkola musi być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust. Maseczkę dziecku zapewnia, zdejmuje i zabiera ze sobą rodzic.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Przed wejściem do budynku przedszkola każda osoba dorosła ma obowiązek zdezynfekowania dłoni płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przed budynkiem. Jeżeli  dłonie osłonięte są   rękawiczkami również należy je zdezynfekować.
 2. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez  jedną osobę dorosłą : rodzica/prawnego opiekuna lub dorosłą osobę upoważnioną.
 3. W razie obecności większej liczby osób, pozostali czekają na zewnątrz przedszkola, z zachowaniem odległości 2 metrów.
 4. Rodzic nie może wchodzić na dalszą część przedszkola ze względu na obowiązujący reżim sanitarny i zachowanie procedur higienicznych.
 5. Osoba dorosła z dzieckiem wchodzi do wiatrołapu przedszkola, dzwoni dzwonkiem. Wówczas nauczyciel  zmierzy temperaturę wychowanka i spyta rodzica o stan zdrowia dziecka w danym dniu.
 6. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica może odmówić jego przyjęcia do przedszkola jeśli zauważy oznaki infekcji (w porozumieniu z dyrektorem).
 7. W dalszej kolejności dziecko zaprowadzane jest przez nauczyciela do szatni, a następnie do swojej sali.
 8. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic wchodzi do wiatrołapu, dzwoni dzwonkiem, następnie nauczyciel przekazuje ubrane dziecko rodzicowi.
 9. Każdy rodzic/opiekun prawny, osoba upoważniona musi być zabezpieczony w  środki ochrony osobistej (maseczka lub inna forma ochrony ust i nosa, płyn do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe).
 10. Niezbędne informacje o dziecku przekazuje nauczyciel przyprowadzający i odprowadzający dziecko lub dyrektor przedszkola.

 

SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICEM

 

 1. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących z  przedszkola. Prosimy Rodziców o zapisanie numerów przedszkola.
 2. Dla dzieci pozostających w domach w dalszym ciągu będzie kontynuowane nauczanie zdalne prowadzone przez wychowawców grup.
 3.   W początkowym okresie wznowienia funkcjonowania przedszkole otwarte będzie od 6.45- 15:30.  Czas na przyprowadzenie dziecka wyznaczony jest do godz. 8.30.
 4. Pozostałe informacje związane z funkcjonowaniem przedszkola od 19.05.2020r. podczas epidemii oraz sytuacje związane z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa zawarte są w odrębnych dokumentach:
  1. Regulamin funkcjonowania Niepublicznego Przedszkole Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej  
  2. Procedura postepowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim choroby zakaźnej  COVID-19

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco wszelkich informacji związanych z zaistniałą sytuacją na stronach ministerialnych

 

2,021,812 unikalne wizyty