04.03.2021 15:22
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zebranie
Ogłoszenia

Drodzy Rodzice

 

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID- 19, w tym roku zebranie rodziców nie odbędzie się. W związku z powyższym przekazujemy niezbędne informacje.

  1. 1.      Nadal obowiązuje dokumentacja przedszkola odnośnie funkcjonowania placówki w sytuacji epidemicznej. Aktualizacja organizacji działania przedszkola, pobytu dzieci w placówce oraz przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawarte zostały w Aneksie nr 1 do dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola w sytuacji epidemicznej.  Zmienione zostają godziny otwarcia placówki tj. 6:45-16:15. 
  2. Prosimy o wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu następujących dokumentów znajdujących się na stronie internetowej naszego przedszkola:

- Procedura  przyprowadzania i odprowadzania dzieci z przedszkola w czasie epidemii tj. załącznik nr 1

- Załącznik nr2

- Załącznik nr 3

- Aneks nr 1 do dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola w sytuacji epidemicznej.   

  1. 3.      W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia COVID-19 istnieje możliwość zawieszenia lub ograniczenia czynności opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu wychowankom przedszkola.  
  2. W przypadku utrzymującego się stanu epidemicznego  wycieczki i warsztaty oraz uroczystości przedszkolne mogą nie odbyć się ze względu na zastosowanie się do reżimu sanitarnego.  
  3. Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021:

- Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.

- Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

- Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

- Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

- Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

- Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

  1. Realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk  „W kregu zabawy”.
  2. Koszt kart pracy w celu realizacji podstawy programowej: Biedronki 95zł, Pszczółki 126,35 zł, płatność do 25 września 2020r.
  3. Każde dziecko zobowiązane jest dostarczyć wyprawkę przedszkolaka do końca września. W przypadku rodzeństw prosimy o przyniesienie tylko jednej wyprawki.
  4. Wchodząc do przedszkola prosimy o pobranie i podpisanie dokumentów dla rodziców, związanych z bieżącym pobytem dziecka w przedszkolu i znajdujących się  w wiatrołapie.

10.  W związku z tym, że dni adaptacyjne dla dzieci, które przyjdą do naszego przedszkola po raz pierwszy nie odbyły się ze względu na reżim sanitarny prosimy rodziców o zapoznanie się z materiałami związanymi z adaptacją dzieci do przedszkola umieszczonymi na tablicy ogłoszeń w wiatrołapie oraz na naszej stronie internetowej.

11.  Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i zasady: jeden rodzic/ opiekun prawny z dzieckiem/ rodzeństwem może znajdować się w wiatrołapie. Rodzic nie wchodzi do dalszej części budynku przedszkola ze względu na reżim sanitarny.

12.  Wszelkie dodatkowe informacje będą Państwu udzielane na bieżąco podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 W przypadku pytań proszę o kontakt: 601 658 908

 

 

                                                                      Dziękuję za zaufanie jakim państwo obdarzyliście

                                                                        Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek

                                                                                                 Sylwia Sadowska

 

>> Załącznik nr 1 <<

>> Załącznik nr 2 <<

>> Załącznik nr 3 <<

>> Aneks nr 1 <<

2,021,817 unikalne wizyty