11.08.2022 04:42
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Informacje dla rodziców
Z "życia" przedszkola

Informacje dla rodziców


Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID- 19, w tym roku zebranie rodziców nie odbędzie się. W związku z powyższym przekazujemy niezbędne informacje.

1. Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek funkcjonuje w godzinach 6:45- 16:15.

2. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że rodzice nadal nie wchodzą do części wspólnej przedszkola. Dzieci zostają odbierane w wiatrołapie przez pracowników. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w okresie adaptacji, którzy przez okres dwóch tygodni mogą wchodzić z dzieckiem do szatni przedszkola.

3. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów.

4. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe.

5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie należy przyprowadzać dziecka do przedszkola.

7. Wpłaty gotówką za pakiety kart pracy należy uregulować do 24.09.2021r. w kwocie:

Biedronki- 118zł

Pszczółki-152 zł

8. Każde dziecko zobowiązane jest dostarczyć wyprawkę przedszkolaka do końca września. W przypadku rodzeństw prosimy o przyniesienie tylko jednej wyprawki.

9. Wchodząc do przedszkola prosimy o pobranie i podpisanie dokumentów dla rodziców, związanych z: - bieżącym pobytem dziecka w przedszkolu, - sytuacją epidemiologiczną.

10. Prosimy o dostarczenie ubrań na zmianę dla dziecka i przekazanie ich pracownikowi przedszkola.

11. Ze względów bezpieczeństwa dzieci oraz rodziców informujemy, że wjazd samochodem na teren przedszkola jest niedozwolony. Prosimy o parkowanie samochodów na krótkoterminowym parkingu znajdującym się na chodniku przed wjazdem na teren placówki.

12. Przed wejściem do budynku przedszkola prosimy o zdezynfekowanie rąk.

13. Bieżące informacje związane z działalnością przedszkola wywieszane będą w wiatrołapie przedszkola.

14. Realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego Ewy Janus  „Plac zabaw”.

15. Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 :

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

2,950,925 unikalne wizyty