19.08.2022 23:19
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ENTLICZEK PENTLICZEK

W KOWALEWIE POMORSKIM

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Wnioski do pracy na rok szkolny 2019/2020

1.Kontynuować działania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w zakresie rozwijania sprawności ruchowej dzieci oraz promowania zdrowego stylu życia.

2.Doskonalić organizację oraz formy i metody pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, według ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi zdolnymi oraz dziećmi  z trudnościami edukacyjnymi.

3.Pogłębić współpracę ze środowiskiem rodzinnym w zakresie kształtowania u dzieci właściwych postaw społeczno – moralnych, usprawnić komunikację z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem sprawnego przepływu informacji oraz lepszej promocji działań przedszkola.

 

Główne kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Kontynuowanie działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w zakresie rozwijania sprawności ruchowej dzieci oraz promowania zdrowego stylu życia

2. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty- elastyczny sposób wspierania procesu uczenia się z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów, w tym niepełnosprawnych, poprzez zniesienie wszystkich barier utrudniających proces uczenia się.

3.Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem, promocja przedszkola oraz sprawny system obiegu informacji.

4.Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej (bezpieczeństwo w Internecie, odpowiednie korzystanie z mediów społecznych).

5.Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej.

6.Doskonalenie funkcjonowania zespołów w pracy przedszkola.

7.Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

2,961,384 unikalne wizyty