II Edycja Konkursu Plastycznego Wakacyjne Marzenia

II Edycja Konkursu Plastycznego Wakacyjne Marzenia

Dnia 23 czerwca 2014 roku w Domu Weselnym „Irena” odbyła się II edycja konkursu plastycznego „Wakacyjne Marzenie” organizowanego przez Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej, kształtowanie wrażliwości artystycznej, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody oraz umiejętne wykorzystywanie różnorodnych materiałów plastycznych przez dzieci. Oprócz naszych reprezentantów w konkursie udział wzieły zespoły z przedszkoli z: Torunia, Elgiszewa oraz z Miliszew. Uczestnicy wraz z opiekunami tworzyli prace plastyczne z różnorodnych materiałów, które zostały udostępnione przez organizatora. Pozostałe przedszkolaki gorąco dopingowały rywalizujących rówieśników. Prace zostały ocenione przez Jury w składzie: Dyrektor SP w Wielkim Rychnowie pani Elżbieta Arbart, przedstawiciel rodziców pani Anna Dawiec oraz właściciel Przedszkola pani Sylwia Sadowska. W trakcie obrad komisji dzieci wzieły udział w aktywnym przedstawieniu prowadzonym przez teatr „MAGMOWCY”. Po niesamowicie wyczerpującej zabawie na dzieci czekał słodki poczęstunek. Dezycja Jury nie była łatwa, ponieważ poziom prac był bardzo wysoki. Zwieńczeniem konkursu było uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek.