Do placówki przyjmowane są dzieci w przedziale wiekowym: 2,5 – 6 lat. Rekrutacja odbywa się przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc,  z równą szansą dla wszystkich chętnych. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń. Dziecko można wpisać na listę przyjęć poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do siedziby placówki. Karta ta dostępna jest w załączniku na stronie internetowej lub w siedzibie przedszkola. Rodzic/Opiekun zostanie powiadomiony telefonicznie o przyjęciu dziecka oraz o terminie, w którym  powinien stawić się w celu podpisania umowy.

Niestawienie się rodzica/opiekuna w wyznaczonym terminie bez telefonicznego uprzedzenia o nieobecności automatycznie skreśla dziecko z listy przyjętych.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DANE KONTAKTOWE

Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek

ul. Odrodzenia 11B

87-410 Kowalewo Pomorskie

Tel. 885-119-785
Bezpośredni kontakt z Dyrektorem Przedszkola: Tel. 601-658-908

Mail do kontaktu: sylwiasadowska3008@gmail.com

Godziny otwarcia: 6:45 – 16:15