Koncert młodej wiolonczelistki

Koncert młodej wiolonczelistki

W czwartek 23.03.2017r. w odwiedziny do Entliczka Pentliczka przybyła Wiktoria Lipińska – nasza dawna podopieczna. Dziewczynka pojawiła się w towarzystwie brata i mamy, by zaprezentowań nam swoje umiejętności gry na wiolonczeli. Wiktoria zagrała kilka znanych utworów nie zdradzających ich tytułów – przedszkolaki świetnie się bawiły mogąc je odgadywać. Koncert tak zaciekawił dzieci, że na koniec poprosiły o bis. Gościa nagrodzono gromkimi brawami oraz laurką, która była symbolem uznania oraz sympatii dla Wiktorii.