Spotkanie z Panem Policjantem

Spotkanie z Panem Policjantem

,, POMAGA SZUKAĆ LUDZI

KIEROWCÓW PILNUJE

JEST ZAWSZE TAM, GDZIE

KTOŚ POMOCY POTRZEBUJE ”.

Tematem spotkania z Panem Policjantem było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w domu i przedszkolu. Następnie gość wytłumaczył dzieciom, jak należy zachowywać się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz do kogo się zwracać w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad zaproszonego gościa.