Wakacyjne Marzenie

Wakacyjne Marzenie

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Jest to czas odpoczynku, radości i dobrej zabawy, którą każde dziecko może sobie wyobrazić w różnych miejscach naszego kraju czy świata. Co roku jest to także okazja do wspólnego spotkania i zabawy podczas naszych tradycyjnych, związanych z tematem wakacji zmagań plastycznych. 7.06.2017r. w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek odbyła się V edycja konkursu plastycznego pn. „Wakacyjne Marzenie”.

Na początku spotkania pani Sylwia Sadowska i Kinga Kowalska powitały wszystkich zebranych gości oraz życzyły uczestnikom powodzenia podczas pracy. W konkursie wzięło udział 5 drużyn: Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Mlewie, dwa zespoły z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskiego, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostrowitem/ Gminne Przedszkole oraz Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek z Kowalewa Pomorskiego. Dzieciom kibicowali dumni rodzice.

Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku – 3,4 lat. Każda drużyna składała się z dwójki dzieci oraz nauczyciela, który był opiekunem zespołu i brał czynny udział w tworzeniu prac, koordynując pracę dzieci. Prace były tworzone na białych kartkach bloku technicznego formatu A3. Każdy zespół miał do dyspozycji materiały plastyczne, które zapewnił organizator konkursu. Technika prac była dowolna. Na wykonanie prac plastycznych przeznaczono 30 minut. Po ukończeniu zadania zaproszono dzieci i opiekunów na poczęstunek, a jury udało się na obrady.

Celem konkursu było:

– rozwijanie umiejętności plastycznej,

– rozbudzenie zainteresowań sztuką,

– wykorzystywanie własnej wyobraźni twórczej i oryginalności pomysłów,

– umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych,

– uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska,

– umiejętność organizacji czasu wolnego,

– wdrażanie do współdziałania.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: Przedstawiciel Władzy Lokalnej – Radna oraz Członek Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia pani Alina Waśko; wieloletni i doświadczony nauczyciel plastyki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pani Elżbieta Arbart oraz przedstawiciel rodziców pani Aleksandra Zielińska.

Komisja konkursowa oceniała: estetykę prac, zgodność z tematem, innowacyjność twórczą, współpracę w zespole i wkład dzieci w wykonywanie prac konkursowych. Uczestnicy wraz z opiekunami wykazali się ogromną kreatywnością, co zaowocowało powstaniem przepięknych tworów plastycznych. Z tego też powodu Jury postanowiło jednogłośnie wyróżnić wszystkich uczestników konkursu, przyznając następujące nagrody:

I miejsce: Lena Szefler, Arkadiusz Dulnikowski, opiekun: Iwona Zegarska – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim;

II miejsce: Lena Krawczyk, Rozalia Krawczyk, opiekun: Karolina Kania – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim;

III miejsce: Aleksandra Gręźlikowska, Kamila Dzwonkowska, opiekun: Paulina Wiewiór – Guściora – Niepubliczne Przedszkole Entliczek – Pentliczek w Kowalewie Pomorskim;

Wyróżnienie:

Antonina Moszkowicz, Paulina Majewska, opiekun: Dorota Dębska – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Mlewie;

Kornelia Juszczak, Antonina Boniecka, opiekun: Marta Orłowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostrowitem / Gminne Przedszkole

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy pięknych prac. Dziękujemy również Jury za bezinteresowną pomoc w ocenie prac konkursowych i dokonanie wyboru tych najlepszych, a także nauczycielom i opiekunom za współpracę, której rezultatem jest wspaniała wystawa pokonkursowa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zorganizowane spotkanie przyczyniło się po raz kolejny do rozwoju wyobraźni, twórczości i umiejętności pracy w zespole naszych najmłodszych uczestników.