Zajęcia z tablicą interaktywną

Zajęcia z tablicą interaktywną

W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się intelektualnie, społecznie oraz emocjonalnie. W tym okresie następuje także rozwój procesów poznawczych, dlatego aby zapewnić prawidłowy rozwój Naszych Wychowanków w Naszym Przedszkolu został zakupiony monitor interaktywny, który jest najnowocześniejszym osiągnięciem technologii multimedialnej. Monitor jest wykorzystywany podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, języka angielskiego oraz zajęć logopedycznych. Programy multimedialne wykorzystywane w Naszym Przedszkolu dostarczają dzieciom bodźców wizualnych i dźwiękowych. Kadra pedagogiczna Naszego Przedszkola umiejętnie łączy tradycyjne metody edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.