Bezpieczny Przedszkolak

Bezpieczny Przedszkolak

Jesteśmy bardzo dumni z naszej „Pszczółki” Wandy Misiaszek, która zwyciężyła w VI Gminnym Turnieju Wiedzy dla dzieci 5-6 letnich pod hasłem „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”. Konkurs odbył się 23.11.2016r., a jego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. Dzieci biorące udział w konkursie musiały wykazać się bardzo szeroką wiedzą na temat bezpieczeństwa. Konkurs sprawdzał świadomość oraz umiejętności uczestników z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach oraz wiedzę na temat zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Wandzi składamy serdeczne gratulacje w związku z uzyskanym tytułem „Bezpieczny przedszkolak”, a rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu dziecka.