Dbajmy o naszą Ziemię

Dbajmy o naszą Ziemię

Wrzesień to miesiąc, w którym jak co roku nasze przedszkole bierze udział w akcji „Sprzątania Świata”. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy dziecku pokazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.

W dniu 19 września nasze przedszkolaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę – osiedle domków jednorodzinnych oraz teren przedszkolny. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki i razem ze swoimi paniami ruszyliśmy na ratunek Ziemi. Po skończonej akcji każdy uczestnik otrzymał Order przyjaciela Ziemi , który z dumą nosił na swojej piersi .

Cieszymy się, że śmieci z roku na rok jest coraz mniej. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata. Bo przecież jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność, powietrze, woda.