IV edycja konkursu Wakacyjne Marzenie

IV edycja konkursu Wakacyjne Marzenie

Organizatorem konkursu plastycznego, „Wakacyjne Marzenie” było Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim.

09.06.2016 r. do Domu Weselnego „Irena’’ przy ulicy Kościuszki 6 w Kowalewie Pomorskim przyjechało wielu gości by wziąć udział w zmaganiach konkursowych. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Na początku organizatorzy konkursu pani Sylwia Sadowska i Dorota Dębska powitały wszystkich zebranych gości oraz życzyły uczestnikom powodzenia podczas zmagań.

Wakacje to czas odpoczynku , relaksu i zabawy, którą każde dziecko może sobie wyobrazić w najróżniejszych zakątkach świata, naszego kraju i własnego podwórka. Kolorowe lato obdarowuje nas paletą wspaniałych barw, a wakacyjne krajobrazy i podróże dają nam wiele zachęty do zabawy i twórczości plastycznej.

W konkursie wzięło udział 6 drużyn z przedszkoli: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mlewie, Oddział Przedszkolny z Wielkiego Rychnowa, Przedszkole Publiczne z Kowalewa Pomorskiego , które wystawiło dwa zespoły, Gminne Przedszkole z Ostrowitego, Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek z Kowalewa Pomorskiego. Na konkurs przybyła także pani Joanna Piasecka – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim.

Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku – 3,4 lat. Każda drużyna składała się z dwójki dzieci oraz nauczyciela, który był opiekunem zespołu i brał czynny udział w tworzeniu prac, koordynując pracę dzieci. Prace były tworzone na białych kartkach bloku technicznego formatu A3. Każdy zespół miał do dyspozycji materiały plastyczne, które zapewnił organizator konkursu . Technika prac była dowolna. Na wykonanie prac plastycznych przeznaczono 45 minut. Po ukończeniu zadania zaproszono dzieci i opiekunów na poczęstunek, a jury udołao się na obrady.

 

Celem konkursu było:

– rozwijanie umiejętności plastycznej,

– rozbudzenie zainteresowań sztuką,

– wykorzystywanie własnej wyobraźni twórczej i oryginalności pomysłów,

– umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych,

– uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska,

– umiejętność organizacji czasu wolnego,

– wdrażanie do współdziałania.

 

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: Przedstawiciel Władzy Lokalnej – Radna oraz Członek Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia pani Alina Waśko; wieloletni i doświadczony nauczyciel plastyki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pani Elżbieta Arbart oraz przedstawiciel rodziców pani Aleksandra Zielińska.

Komisja konkursowa oceniała: estetykę prac, zgodność z tematem, innowacyjność twórczą, współpracę w zespole i wkład dzieci w wykonywanie prac konkursowych. Uczestnicy wraz z opiekunami wykazali się ogromną kreatywnością, co zaowocowało powstaniem przepięknych tworów plastycznych. Z tego też powodu Jury postanowiło jednogłośnie wyróżnić wszystkich uczestników konkursu, przyznając następujące nagrody:

I miejsce: Maja Zarembska, Marysia Oskwarek, opiekun: Izabela Orzechowska – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim;

II miejsce: Maja Brzozowska , Krystian Wessel, opiekun : Kinga Kowalska – Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek z Kowalewa Pomirskiego;

III miejsce: Norbert Zieliński, Kacper Zieliński, opiekun: Małgorzata Górska – Oddział Przedszkolny z Wielkiego Rychnowa;

Wyróżnienie:

Urszula Ostrowska, Julia Szczerba ,opiekun: Anna Parzyszek – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mlewie;

Amelia Kaczmarek, Anna Mokwa, opiekun: Iwona Zegarska – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim;

Amelia Redman, Bartosz Ulaszewski, opiekun: Anna Dąbrowska – Gminne Przedszkole z Ostrowitego.

Dziekujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy pięknych prac. Dziękujemy również Jury za bezinteresowną pomoc w ocenie prac konkursowych i dokonanie wyboru tych najlepszych, a także nauczycielom i opiekunom za współpracę, której rezultatem jest wspaniała wystawa pokonkursowa.

Cieszymy się, że moglismy wszyscy się spotkać, zintegrować i wspólnie miło spedzić czas. Takie konkursy pozwalają rozwijać zainteresowania naszych dzieci, rozbudzać ich wyobraźnię, twórczość, uwrażliwiać na piękno świata, wdrażać do współpracy w grupie. Dbajmy o to.