Jestem Polakiem

Jestem Polakiem

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. W naszym przedszkolu kształtujemy postawę patriotyczną wśród dzieci. Święto to jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych, a także rozwijaniu poczucia przynależności narodowej.

Chcąc wśród dzieci poszerzyć wiedzę na temat regionu, z którego pochodzimy, poznać jego piękno i wyjątkowość udaliśmy się na spacer po naszym mieście Kowalewie Pomorskim. Celem wycieczki było zwiedzanie różnych ważnych miejsc charakterystycznych dla Naszego miasta. Przedszkolaki zobaczyły Budynek Urzędu Miasta i Gminy, Pomnik Ofiar Wojny, Wieże Narożną miejskich murów obronnych z przełomu XII-XIV wieku, Wieże Ciśnień, Budynek Poczty, Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja, Gotycki Filar u podnóża zamkowego.

Dzieci poznając swoje miasto, jego zabytki, historię czują się z nim związane. Warto pokazywać dziecku wszystko to co cenne w naszej miejscowości ponieważ jest to jego miejsce na ziemi, jego „Mała Ojczyzna”.